Open Waard: Projectomschrijving

Tekstgrootte:

a- a+

Zorgcentrum de Open Waard is sterk verouderd. De woon- en leefomstandigheden van de bewoners voldoen niet meer aan de eisen van nu. Ook het naastgelegen wijkwinkelcentrum is aan vervanging toe. HW Wonen, Alerimus en gemeente Oud-Beijerland werken daarom samen aan de ontwikkeling van een nieuwe Open Waard: een moderne en kwalitatieve woonservicezone met diverse voorzieningen. De Open Waard is hiermee één van de drie woonservicezones in Oud-Beijerland.

Een plek voor iedereen
De nieuwe Open Waard wordt het kloppende hart van Zoomwijck. Een plek waar jong en oud, gezond en hulpbehoevend zich thuis voelen. U vindt er alles op het gebied van zorg en alles wat een wijk doet leven. Het nieuwbouwplan bestaat uit een woon- en een zorggebouw met in het midden een levendig plein. Op het plein is ruimte voor ontmoeting tussen bewoners van de Open Waard en bewoners van de wijk. Er is altijd wat te beleven. Wie de nieuwe Open Waard bezoekt, ervaart een warm welkom.

Zorg- en woongebouw
In fase 1 wordt het nieuwe zorggebouw gerealiseerd. In dit gebouw komen woningen voor cliënten van Alerimus. Vanaf het centrale ontmoetingsplein kunt u rechtstreeks het gezondheidscentrum van Groepscare binnen wandelen met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. Hier bevindt zich ook een gezelliggrand café met mogelijkheden tot het creëren van aparte ruimtes waar de hele wijk gebruik van kan maken. Supermarkt ALDI krijgt aan de noordzijde een plek in het gebouw (noordzijde), net als een aantal andere winkels uit het huidige wijkwinkelcentrum zoals de bakker.

Het woongebouw met 50 huurappartementen (ook geschikt voor ouderen) wordt in fase 2 gerealiseerd. Een deel van dit gebouw krijgt een hoogteaccent. Op de begane grond is plaats voor commerciële en maatschappelijke functies. Het is nog niet bekend welke partijen hier komen. Fase 2 start na de afronding van fase 1.

Voorzieningen
De voorzieningen die de wijk Zoomwijck nu heeft, blijven met de nieuwe Open Waard behouden of worden zelfs uitgebreid. Alle voorzieningen bevinden zich in de nieuwbouwsituatie onder één dak. Parkeren kan op twee locaties in het gebied: aan de voorzijde van het woon- en het zorggebouw (langs de Zoomwijcklaan) en aan de achterzijde van de gebouwen (op de nog te verleggen Molenaar). Bewoners van het woongebouw  krijgen een eigen parkeerplek op de begane grond van het woongebouw. Het openbaar vervoer bevindt zich – net als nu – op loopafstand.

Samen
De nieuwe Open Waard  is een opvallende en vooral eigentijdse verschijning, die in Zoomwijck thuishoort. Deze Open Waard; daar gaan HW Wonen, Alerimus en gemeente Oud-Beijerland samen voor!

Groen licht voor nieuwbouwplannen
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juli 2015 is groen licht gegeven voor de realisatie van de nieuwe Open Waard. Nadat de nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd, heeft het college half augustus de noodzakelijke omgevingsvergunningen verleend die de bouw mogelijk maken. HW Wonen en Alerimus zijn gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting voor de huidige bewoners en de sloop.

Informatiekrant
Gemeente Oud-Beijerland, HW Wonen en Alerimus hebben in maart 2015 éénmalig een informatiekrant uitgegeven over de ontwikkeling van de Open Waard. Wilt u meer weten over de plannen, lees dan hier de informatiekrant.

Nieuwsbrief Open Waard
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de planvorming, de planning, werkzaamheden en ander interessant nieuws? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van HW Wonen, Alerimus en gemeente Oud-Beijerland.

De nieuwsbrieven ook te downloaden van de site www.oblvernieuwt.nl

Klik hier voor meer informatie over deze locatie.

Voorzieningen

 • Vervoer/ taxi op maat

  Te reserveren via receptie Open Waard.

 • Bibliotheek

  Iedere dinsdag geopend van 13.30 uur tot 15.30 uur.

 • Domotica

  Er wordt binnen de Open Waard gewerkt met domotica die als doel hebben de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

 • Fysiotherapeut

   De fysiotherapiepraktijk van drs. J.E. Geensen is gevestigd op de 1e verdieping in de Open Waard.

 • Kantoor van zorgorganisatie

  In de Open Waard is het kantoor van de thuiszorg en WMO aanwezig voor zorgvragen voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. Voor zorgvragen over het wonen in de Open Waard is er een zorgsecretaresse aanwezig.

 • Kapsalon

  De kapsalon is iedere dinsdag geopend. Reserveren via de receptie.

 • Omsloten (binnen)tuin

  Bewoners van de Open Waard kunnen gebruik maken van de omsloten (binnen) tuin.

 • Openbaar vervoer

  Er is een bushalte aan de Zoomwijcklaan, met zeer goede busverbindingen naar het centrum van Oud-Beijerland of Rotterdam Zuidplein op ongeveer 150 meter loopafstand.

 • Restaurant

  Maandag t/m zondag: 12.00 tot 13.30 uur geopend voor een warme maaltijd. Van 17.00 tot 19.00 uur geopend voor een broodmaaltijd.

 • Vrij parkeren

  Bij de Open Waard is ruime parkeergelegenheid voor bezoekers.

 • Catering en zaalverhuur

  Er kunnen ruimtes gehuurd worden voor overlegvormen, cursussen, verjaardag, jubilea e.d.

 • Supermarkt

  De Aldi is gevestigd tegenover de Open Waard.

 • Wasserij

  Bewoners van de Open Waard kunnen gebruik maken van de wasserij.

 • Service aan senioren

  Een team aan vrijwilligers die extra ondersteuning kunnen bieden.

Diensten

 • Activiteitencommissie

  Er vinden activiteitenplaats voor bewoners en andere belangstellenden, activiteitenagenda verkrijgbaar bij de receptie.

 • AWBZ

  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten.

 • Dagopvang

  De dagopvang is voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen en meer stimulans en structuur in de dagbesteding en gezelschap nodig hebben (op basis van indicatie).

 • Huishouden aan huis (WMO)

  Hulp bij het huishouden bij mensen thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 • Huismeester

  De aanwezige technische dienst biedt ondersteuning aan bewoners bij reparaties e.d.

 • Logeerruimte

  Het komt soms voor dat iemand na ziekenhuisopname, poliklinische behandeling of zware griep niet direct naar huis kan. De Open Waard biedt ruimte voor een kortdurend verblijf.

 • Maaltijden aan huis

  De maaltijdvoorziening is bestemd voor mensen, die niet in staat zijn zelfstandig de maaltijd te bereiden. Er wordt gewerkt met een keuzemenu.

 • Palliatieve zorg

  Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

 • Receptie

  De receptie is het eerste aanspreekpunt voor vragen en informatie. De receptie is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

 • Thuiszorg

  Persoonlijke, individuele en activerende thuiszorg kunnen ondersteuning bieden.

 • Verzorgingshuiszorg

  Om in aanmerking te komen om bij ons te komen wonen, heeft een toekomstige cliënt een zogenaamd zorgzwaartepakket nodig die aan te vragen is bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 • Volledig Pakket Thuis

  Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. Dit is inclusief huishoudelijke zorg en maaltijdverstrekking.

 • WMO loket
 • Wondverzorging

  Binnen Alerimus is een wondverpleegkundige aanwezig die u thuis bezoekt en bekijkt welk wondzorgbehandelpakket gewenst is.

 • Personenalarmering

  Er wordt vanuit Alerimus via Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard alarmering aangeboden.

 • Casemanager dementie

  Binnen de Hoeksche Waard is een team van Casemanagers Dementie werkzaam voor alle cliënten met de diagnose dementie en hun mantelzorgers.

Dorpse charme. Stadse Alure