Disclaimer

Tekstgrootte:

a- a+

Bezoekers van deze website vinden hier informatie over de drie woonservicezones in Oud-Beijerland, de partners die deze zones bewerkstelligen en gerelateerde onderwerpen.

Deze website is zorgvuldig samengesteld door de samenwerkingspartners (Gemeente Oud-Beijerland, HW Wonen, SOR, Alerimus en Zorgwaard). Hierbij wordt er gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of compleet is. De samenwerkingspartners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website. De samenwerkingspartners aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht.

Deze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen, die door derden worden onderhouden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers mogen informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neemt u dan contact op met een van de samenwerkingspartners.

Dorpse charme. Stadse Alure